FotoTalent 2020

FotoTalent 2023 gaat door in De Poort, Markt 27, 9230 Wetteren.

 

Opzet

FotoTalent is een fototentoonstelling ingericht door de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie (OVU). De werken worden geselecteerd door een deskundige jury. De manifestatie staat open voor alle fotografen (OVU-leden, studenten DKO, volwassenonderwijs, academies en individuele fotogra-fen), woonachtig in Oost-Vlaanderen.

Om enerzijds zo veel mogelijk inzendingen van zoveel mogelijk auteurs te mogen ontvangen, en om anderzijds te vermijden dat onze auteurs afhaken omwille van het feit dat ze hun foto’s naar Wetteren moeten brengen voor de selectie én die dezelfde dag bij niet-selectie terug moeten afhalen, hebben wij voor FotoTalent 2023 voor een andere werkwijze dan voorheen geopteerd: de werken moeten digitaal ingestuurd worden en zullen ook in die vorm aan het selectiepanel voorgelegd worden.

FotoTalent 2023 in een notendop

 • Elke auteur mag met maximaal 6 verschillende werken deelnemen.
 • De auteurs sturen, individueel of per groep, een deelnemerslijst op, met opgave van de ingediende foto’s per auteur.
 • De foto’s worden digitaal ingestuurd; de grootste zijde is 1920 px bij 100 dpi.
 • De deelnemerslijst én de (digitale) foto’s moeten opgestuurd worden naar Luc De Backer (lc.debacker@telenet.be) met in CC Frederik Van Frederik Vanderstraeten (vanderstraeten.fr@telenet.be).
 • Na ontvangst wordt een bevestiging gestuurd door Luc De Backer.
 • De selectie zal gebeuren op basis van de ingestuurde digitale bestanden.
 • De auteurs zullen op de hoogte gebracht worden van het resultaat.
 • De auteurs moeten nadien de geselecteerde werken, volledig afgewerkt en hangklaar, binnenbrengen. Deze werken worden dan beoordeeld op hun technische kwaliteiten. Foto’s met gebrekkige afwerking (fouten in de print, slecht opgeplakt, niet klaar voor het ophangen, ...) kunnen dan nog aangepast worden, of uit de selectie verwijderd worden.
 • De auteurs moeten bij het inzenden van de inschrijvingslijst de werkelijke afmetingen (steeds horizontaal x verticaal) vermelden van hun ophangklare foto’s.
 • De werken worden onmiddellijk na de tentoonstelling terug opgehaald.

Reglement

Data

 • Insturen van de deelname (digitale inschrijvingslijst plus de digitale beelden), uiterlijk tegen 1 november 2022 (en liefst niet vóór 10 september). Een invulformulier voor die deelnemerslijst is beschikbaar op de website van de OVU.
 • Zowel de inschrijvingslijst als de digitale beelden zijn op te sturen naar Luc De Backer (lc.debacker@telenet.be), in CC Frederik Vanderstraeten (vanderstraeten.fr@telenet.be).
 • Betaling deelnamerecht (voor niet-leden OVU) uiterlijk tegen 1 november 2022
 • Selectie op basis van de digitale beelden: 3 december 2022
 • Binnenbrengen van de hangklare werken op zaterdag 4 februari 2023 in “De Poort”, Markt 27 te Wetteren, van 9u tot 11u30.
 • Hier worden de foto’s nagezien op hun technische afwerking. De auteurs pakken zelf hun foto’s uit en pakken ze daarna ook weer in.
 • Tentoonstelling:
  • Plechtige opening op vrijdag 17 maart 2023 om 20u
  • Open: zaterdag 18 maart en zondag 19 maart 2023 van 10u tot 12u en van 14u tot 18u
  • Ophalen geselecteerde (tentoongestelde) werken: zondag 19 maart 2023 van 18u tot 19u.

Inschrijving

 • Elke deelnemer mag zes individuele werken indienen, die geen reeks mogen vormen. De foto’s mogen voorheen niet tentoongesteld zijn als onderdeel van een reeks in de Leo Baekeland Fototentoonstelling, noch in de toekomst voor die tentoonstelling aangeboden worden. Een deskundige jury staat in voor de selectie van de werken voor de tentoonstelling.
 • De deelname is gratis voor OVU leden. Niet-leden betalen 20 €, te storten tegen 1 november 2022 op de rekening van OVU: BE47 8905 9409 1180 met vermelding “deelname aan FotoTalent 2023 – naam van de fotograaf”.
 • Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de OVU website: http://www.ovu.be/Bestanden/AllerleiFormulieren/Inschrijvingsformulier_FotoTalent.pdf
 • Het inschrijvingsformulier met de vermelding van de werken dient opgestuurd te worden naar Luc De Backer tegen 1 november 2022 (en liefst niet vóór 10 september) en dit bij voorkeur via E-mail: lc.debacker@telenet.be; met in CC Frederik Vanderstraeten: vanderstraeten.fr@telenet.be.
 • Samen met het inschrijvingsformulier sturen de auteurs ook hun digitale beelden in. Deze beelden hebben een grootste zijde van 1920 pixels bij 100 dpi.
 • De digitale bestanden worden als volgt benoemd:
  • Voor OVU leden, lid van een bij OVU aangesloten vereniging: clubnummer_OVU lidnummer_volgnummer volgens de inschrijvingslijst;
  • Voor OVU leden die geen lid zijn van een bij OVU aangesloten vereniging: 00_OVU lidnummer_volgnummer volgens de inschrijvingslijst;
  • Voor niet-OVU leden: 00_code van 5 cijfers_ volgnummer volgens de inschrijvingslijst; die “code van 5 cijfers” is een door de fotograaf te kiezen getal tussen 1000 en 3000.
 • Deelnemers uit een groep dienen een groepslijst in onder de naam van de groep.
 • Het formaat van iedere foto moet vermeld worden op het inschrijvingsformulier, en wel horizontale x verticale grootte.

Selectie

 • De selectie gebeurt in “De Poort” te Wetteren, door een deskundige jury op 3 december 2022.
 • Na de selectie worden de auteurs in kennis gesteld van de resultaten, én worden de laureaten uitgenodigd om hun werken binnen te brengen

Binnenbrengen en terug ophalen van de foto's

De foto’s moeten hangklaar binnengebracht worden in “De Poort” op zaterdag 4 februari 2023 tussen 9u en 11u30.
 • Er wordt hier beoordeeld of de foto’s van voldoend goede kwaliteit zijn qua technische afwerkingen, én of ze hangklaar zijn. Auteurs pakken
 • zelf hun foto’s uit en pakken ze daarna ook weer in.
 • De tentoongestelde werken dienen bij het einde van de tentoonstelling opgehaald te worden. Dit is op zondag 19 maart 2023 tussen 18u en 19u.
 • Niet opgehaalde werken zullen gedurende drie maanden bewaard worden door Luc De Backer, en kunnen, na afspraak (09 369 84 71) bij hem opgehaald worden (Putstraat 32, 9230 Wetteren).

Richtlijnen betreffende de foto's

 • Alle formaten, met een minimum van 30 x 45 cm of 45 x 30 cm, zijn toegelaten
 • De langste zijde van het werk is evenwel maximum 90 cm.
 • Op de rugzijde van de foto’s dienen de volgende gegevens duidelijk vermeld te worden: titel van het werk, naam van de auteur. Voor fotografen die aangesloten zijn bij een groep, moet ook de naam van de groep vermeld worden.
 • De foto’s dienen binnengebracht te worden in een degelijke en herbruikbare verpakking. De naam van de auteur en/of van de groep dient duidelijk vermeld te worden op de verpakking.
 • Bij presentatie onder passe-partout zijn uitsluitend witte of écru passe-partouts toegelaten; dit om de uniformiteit van de tentoonstelling te bevorderen.
 • De auteurs dienen de werken hangklaar aan te leveren:
  • Werken achter passe-partout moeten ingekaderd zijn.
  • Werken die niet ingekaderd zijn moeten bij voorkeur voorzien zijn van een (aluminium) U-profiel.
  • Het gebruik van gordijnrails als ophangsysteem is niet toegelaten.
 • Op de tentoonstelling worden de werken opgehangen aan de muur, aan haakjes bevestigd aan nylondraden of metalen staafjes. Let op: de foto’s kunnen niet opgehangen worden met klittenband!