Nuttige inlichtingen

OVU-Rekeningnummer

BE47 8905 9409 1180
BIC VDSPBE91

Wolterslaan 91
9040 Sint-Amandsberg

OVU-verzekeringspolis

Winterthur: 5641290 U

OVU-Lidmaatschap

  • Het clublidgeld bedraagt 25 euro.
  • Het individuele lidgeld voor OVU-leden bedraagt 15 euro.

Dit is te betalen voor 1 december van het jaar.

OVU-Nieuwsbrief

verschijnt 10 keer per jaar in digitale vorm
op de eerste van elke maand, uitgezonderd augustus.

Inzenddata: uiterlijk tegen de 20ste van de voorafgaande maand.

OVU behoudt zich het recht toe de verschijningsdata met enkele dagen te vervroegen of te verlaten in functie van belangrijke activiteiten.