Nuttige inlichtingen

OVU-Rekeningnummer

BE47 8905 9409 1180
BIC VDSPBE91

Wolterslaan 91
9040 Sint-Amandsberg

OVU-verzekeringspolis

Winterthur: 5641290 U

OVU-Lidmaatschap

  • Het clublidgeld bedraagt 25 euro.
  • Het individuele lidgeld voor OVU-leden bedraagt 15 euro.

Dit is te betalen voor 1 december van het jaar.

OVU-Nieuwsbrief

verschijnt 11 keer per jaar in digitale vorm
op de eerste van elke maand, uitgezonderd augustus.

Inzenddata:

  • voor de postversie uiterlijk tegen de 15de van de voorafgaande maand.
  • voor de digitale versie uiterlijk tegen de 25ste van de voorafgaande maand.

OVU behoudt zich het recht toe de verschijningsdata met enkele dagen te vervroegen of te verlaten in functie van belangrijke activiteiten.