Leo Baekeland Fototentoonstelling

De Leo Baekeland Fototentoonstelling (LBFT) is een fotomanifestatie waarin fotografen één fotoreeks naar eigen keuze voorleggen aan een onafhankelijk selectiepanel, dat bestaat uit professionelen: de gastfotograaf en een curator. De door hen geselecteerde reeksen worden van 13 tot 21 juni 2020 geëxposeerd in de kerk van het Groot-Begijnhof te Sint-Amandsberg.

LBFT in een notendop

Binnensturen digitaal bestand: uiterlijk tegen 1 maart 2020

Binnenbrengen foto's voor selectie: zaterdag 14 maart 2020 van 9-10 uur
CC De Poort, Markt 27, 9230 Wetteren


Ophalen niet-geselecteerde werken: zaterdag 14 maart 2020 van 16-17 uur

Feedback niet-geselecteerde werken: zaterdag 14 maart 2020 van 14.30-16.00 uur

Opening met receptie: zaterdag 13 juni 2020 om 15.00 uur
Begijnhofkerk - Groot Begijnhof
via Jan Roomsstraat - Sint-Amandsberg


Nocturne met bespreking van de geselecteerde werken: donderdag 18 juni 2020 van 19.30-22 uur

Openingsuren tentoonstelling: 14-21 juni 2020
zaterdag 20 juni 2020 van 10-12u. en 14-18u.
zondag 14 en 21 juni 2020 van 10-12u. en 14-18u.


Ophalen tentoongestelde werken: zondag 21 juni 2020 van 18-18u30
maandag 22 juni 2020 van 9-10.30u.


Gastfotograaf: Tim Tronckoe
timtronckoe.com


Curator: Hilde Braet, Gent, professioneel fotograaf

Sfeervolle toontoonstellingsruimte:

Catalogus tentoonstelling 2018Voorwaarden tot deelname

De Leo Baekeland Fototentoonstelling staat open voor alle fotografen (OVU-leden, studenten DKO, volwassen-onderwijs, academies en individuelen) en is een tentoonstelling van fotoreeksen.

De reeks moet bestaan uit minimaal twee foto’s en er wordt geen maximum aantal foto’s opgelegd, met dien verstande dat de reeks maximaal de 4 lopende meter niet overschrijdt (de ruimtes tussen de foto’s inbegrepen).

Alle formaten zijn toegelaten met een maximale lengte van 90 cm van de horizontale en/of verticale zijde.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wordt een catalogus uitgegeven.

De deelname voor OVU-leden is gratis. Niet-leden betalen 20 euro te storten voor 15 maart 2020 op rekening van OVU: BE47 8905 9409 1180 met de vermelding ‘Deelname aan LBFT 2020’.

De selectie van de werken gaat door op zaterdag 14 maart 2020 in CC De Poort, Markt 27 te Wetteren. Deze selectie is niet publiek.

De bestanden van alle foto’s van de reeks moeten uiterlijk tegen 1 maart 2020 binnen gestuurd worden via mail of via ‘wetransfer’ naar vanderstraeten.fr@telenet.be.

Reeksen waarvan we de digitale bestanden niet binnen hebben op de uiterste inzenddatum worden niet ter selectie aanvaard.

De grootste zijde van het digitale bestand moet 20 cm zijn en de resolutie 300 dpi.

Bouw je bestandsnaam als volgt op: volgordenummer van je foto, gevolgd door je naam (voornaam + familienaam). Geef in de begeleidende mail of in het ‘we transferbericht’ volgende gegevens op:

  • Je naam (voornaam + familienaam)
  • Je email-ades
  • Je telefoonnummer (liefst GSM)
  • De richting en maten van je foto’s op (bv. horizontaal 60 x 50 cm of verticaal 40 x 50 cm of vierkant 40 x 40 cm). Hebben je foto’s verschillende richtingen en/of maten geef deze dan allemaal op en laat de maat voorafgaan door het volgordenummer van de foto in de reeks (bv. 1-horizontaal 60 x 50 cm, 2-verticaal 40 x 40 cm, 3- ....)
  • Indien de reeks een specifieke ophangcompositie heeft gelieve een hangplan mee te sturen.
  • Voeg ook een (portret)foto van jezelf toe op 300 dpi (grootte pasfoto is voldoende).

De foto’s moeten hangklaar binnengebracht worden in ‘CC De Poort’ (Markt 27 te Wetteren) op zaterdag 14 maart 2020 tussen 9 u en 10u. De niet geselecteerde werken dienen dezelfde dag, tussen 16u en 17u, terug afgehaald te worden.

Op de rugzijde van de foto’s dienen de volgende gegevens duidelijk vermeld te worden: Titel van het werk, naam van de auteur en eventueel het OVU-lidnummer

De foto’s dienen ingeleverd te worden in een degelijke en gemakkelijk herbruikbare verpakking.

Iedere reeks moet afzonderlijk ingepakt worden.

De naam van de auteur dient duidelijk vermeld te worden op de verpakking om een vlotte teruggave van de foto’s te kunnen verzekeren.

De foto’s mogen op een ondergrond of drager naar keuze worden gekleefd (forex, dibond, houten plaat, ...)

Ze mogen eveneens achter passe-partout gepresenteerd worden, maar gebruik dan uitsluitend witte of écru passe-partouts; dit om de uniformiteit van de tentoonstelling te bevorderen. In geval van presentatie met passe-partout zal het gebruik van degelijke kaders noodzakelijk zijn voor het ten toonstellen.

De auteurs dienen de werken hangklaar aan te leveren. (Het gebruik van gordijnrails als ophangsysteem is evenwel niet toegelaten). Hou er rekening mee dat je ophangsysteem dat in onze haken moet passen maximaal 3 mm dik mag zijn. Bij gebruik van kaders moet bijgevolg een passend ophangsysteem voorzien worden.

De niet geselecteerde foto’s worden na het feedbackmoment op zaterdag 14 maart 2020 onmiddellijk terug meegenomen door de auteurs of een vertegenwoordiger van een groep en dit vanaf 16u tot uiterlijk 17u. Uit respect voor het selectiepanel en de toehoorders is het NIET mogelijk om foto’s vroeger mee te geven. Dit werkt uitermate storend op het feedbackmoment.

De geselecteerde werken dienen door de auteurs of een vertegenwoordiger van een groep opgehaald worden na sluiten van de tentoonstelling op zondag 21 juni 2020 tussen 18 en 18u30 of op maandag 22 juni 2020 tussen 9 en 10.30 u.