Leo Baekeland Fototentoonstelling

Info

Opening: zaterdag 13 juni 2020 om 15.00 uur
Begijnhofkerk - Groot Begijnhof
via Jan Roomsstraat - Sint-Amandsberg


Open: op zaterdag 20 juni en zondag 14 en 21 juni 2020
van 10-12u en van 14-18u.


Nocturne: donderdag 18 juni 2020: 19.30 - 22.30 u.

Sfeervolle toontoonstellingsruimte:

Catalogus tentoonstelling 2018Curator

Hilde Braet, fotograaf