Reglement Digitale fotowedstrijd

 1. OVU-leden kunnen gratis deelnemen aan de wedstrijd.
 2.  Wie geen OVU-lid is kan deelnemen na het storten van een deelnamerecht van 20 euro op rekening van OVU BE47 8905 9409 1180 met de vermelding Digitale wedstrijd 2024.
 3. De inzending gebeurt individueel of in clubverband.
 4. Er mogen maximum vier beelden per auteur worden ingestuurd.
 5. Er wordt GEEN thema opgelegd, het onderwerp is vrij.
 6. De ingezonden werken mogen in het verleden NIET aangeboden en/of aanvaard geweest zijn op één van de voorbije OVU-manifestaties.
 7. Formaat van de bestanden: hoogte 1080 pixels bij 100 dpi, breedte in verhouding tot de hoogte met een maximum van 1920 pixels (de hoogte kan hierdoor verminderen).
 8. Naamgeving: OVU lidnummer_titel van het beeld.
 9. Inzendperiode: 1 tot en met 30 september 2024.
 10. Inzenden naar: Frederik Vanderstraeten (vanderstraeten.fr@telenet.be) en in CC naar Luc De Backer (lc.debacker@telenet.be). De dubbele inzending is omwille van een ingebouwde veiligheid, zodat we zeker over de bestanden beschikken. Inzenden kan enkel via gewone mail of via wetransfer. Na ontvangst van de inzending ontvangt de auteur/fotoclub van één van ons beiden een bevestiging.
 11. Inzendingen die niet conform zijn aan het reglement (afmetingen, naamgeving,…) zullen niet ter jurering worden opgenomen.
 12. De jurering gebeurt via digitale weg en is bijgevolg niet publiek.
 13. Er worden geen punten toegekend, noch (club)classement opgemaakt. Beelden worden bij goedkeuring door de jury aanvaard.
 14. Van de aanvaarde werken wordt een powerpoint gemaakt, die op eenvoudige vraag van de fotoclubs enkel aan hen kan worden doorgestuurd.
 15. OVU behoudt zich het recht toe om de powerpoint met aanvaarde werken te presenteren op haar activiteiten.
 16. De aanvaarde werken komen ook op de website en in de tijd gespreid in de OVU- Nieuwsbrief.
 17. Auteurs die niet akkoord gaan met het opnemen van hun werk in de powerpoint of publicatie op de website en in de OVU-Nieuwsbrief moeten dit specifiek in de mail van hun inzending vermelden, dan wordt daarmee rekening gehouden.