Reglement Foto

 1. Iedereen kan aan de OVU-fotowedstrijden deelnemen. Voor leden van de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie is de deelname gratis, niet-leden betalen 10€.
 2. Voor OVU-leden - die deel uitmaken van een club - moeten de inzendingen in clubverband gebeuren.
 3. Alle deelnames moeten voor elke reeks en elke discipline per club online geregistreerd worden en naar de OVU-wedstrijdcommissaris doorgestuurd worden.
 4. Jaarlijks worden er twee fotowedstrijden georganiseerd: in de lente “kleur” en in de herfst “zwart-wit”. Het onderwerp is voor beide wedstrijden “vrij”.
 5. De ingezonden beelden zijn van recente datum en waren niet in voorgaande OVU-wedstrijden te zien. Een zelfde of gelijkaardige foto kan niet in verschillende disciplines (kleur/zwart-wit) ingestuurd worden, ook niet gespreid over verschillende jaren.
 6. Elke auteur kan in elke wedstrijd met maximum 4 foto’s deelnemen.
 7. Op de rugzijde van elke foto wordt het OVU-wedstrijdetiket gekleefd voorzien van: naam auteur, naam fotoclub, OVU-lidnummer, OVU-clubnummer, titel en volgnummer volgens de lijst van de club.
 8. Technische kenmerken: het formaat van de foto is vrij (maximaal 30 x 40 cm). Montage op licht karton van maximaal 2 mm. dik met vaste afmetingen 30 x 40 cm. Er worden géén afwijkingen toegestaan.
  • M – Zwart-wit beelden - met eventueel één (1) bijkomend kleur.
  • CP – Kleurfoto’s of monochroom met minstens twee (2) bijkomende kleuren.
 9. De data waarop de foto’s uiterlijk worden ingeleverd, zijn:
  • Lente (kleur): 1 maart
  • Herfst (zwart-wit): 15 september
  • Afwijkingen kunnen voorkomen en worden via de OVU-Nieuwsbrief of via email gemeld.
  • De inzendingen gebeuren naar het adres van de wedstrijdcommissaris “Foto”. Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd.
  • De verpakking moet stevig zijn en zal dienen voor terugzending van de foto's.
  • De ingezonden foto's worden gejureerd op de door de OVU vooraf vastgelegde data.
 10. De juryleden worden door de OVU aangeduid en het jurypanel wordt niet op voorhand bekend gemaakt.
 11. Juiste data en plaats van de jurering worden vooraf medegedeeld en is openbaar.
 12. Commentaren, noch blijken van goed- of afkeuring vanwege het publiek mogen het werk van de juryleden verstoren. Desnoods zal de jurering doorgaan zonder publiek.
 13. De wedstrijdcommissaris heeft de bevoegdheid de foto's die niet aan het reglement beantwoorden, als niet ontvankelijk voor te stellen. Zijn beslissingen - genomen in overleg met de juryleden - zijn onherroepelijk.
 14. De quotering gebeurt per foto op een totaal van 100 punten. Er is een afzonderlijke rangschikking voor zwart-wit en kleur.
 15. Na de jurering worden alle foto’s binnen een redelijke termijn aan de deelnemende clubs terug bezorgd.
 16. De foto’s worden met de meeste zorg behandeld. De OVU kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging.
 17. Door deelname verklaart men zich akkoord met het huidige reglement.